Nga bình luận HQĐB Việt Nam dùng pháo Liên Xô M1942 ZIS-3

Nga bình luận HQĐB Việt Nam dùng pháo Liên Xô M1942 ZIS-3


Sự Kiện