Israel tiếp tục nã được tên lửa vào sân bay của Syria

Israel tiếp tục nã được tên lửa vào sân bay của Syria


Sự Kiện