Nga khoe nhiều vũ khí mới, 1/3 binh sĩ 'thiếu chuyên nghiệp'

Nga khoe nhiều vũ khí mới, 1/3 binh sĩ 'thiếu chuyên nghiệp'


Sự Kiện