Ông Shoigu nói về lần đầu Việt Nam dự 'International Army Games'

Ông Shoigu nói về lần đầu Việt Nam dự 'International Army Games'

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện