Việt Nam có chọn Akash-NG?

Việt Nam có chọn Akash-NG?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện