USCGC Mellon liệu có về Việt Nam sau khi Mỹ loại biên?

USCGC Mellon liệu có về Việt Nam sau khi Mỹ loại biên?


Sự Kiện