T-54 nâng cấp của Việt Nam 'miễn nhiễm' tên lửa TOW

T-54 nâng cấp của Việt Nam 'miễn nhiễm' tên lửa TOW

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện