Vũ khí Mỹ đầu tiên của Việt Nam không phải P-3C, F-16?

Vũ khí Mỹ đầu tiên của Việt Nam không phải P-3C, F-16?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện