Nga rào kín không phận Crimea bằng tên lửa S-400

Nga rào kín không phận Crimea bằng tên lửa S-400


Sự Kiện