Nga thử tên lửa diệt tàu sân bay lẫn trên đất liền

Nga thử tên lửa diệt tàu sân bay lẫn trên đất liền video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện