Nga biết rõ từng cử chỉ của tàu Mỹ tại Biển Đen

Nga biết rõ từng cử chỉ của tàu Mỹ tại Biển Đen

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện