Súng bắn tỉa bảo vệ Tổng thống Putin không được xếp hạng

Súng bắn tỉa bảo vệ Tổng thống Putin không được xếp hạng video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện