Đòn đánh ngoài đường chân trời của Nhật khi có E-2D

Đòn đánh ngoài đường chân trời của Nhật khi có E-2D

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện