Israel giật mình khi phát hiện S-300 đã trực chiến

Israel giật mình khi phát hiện S-300 đã trực chiến

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện