Syria đòi lại loạt tăng T-62M từ tay phiến quân

Syria đòi lại loạt tăng T-62M từ tay phiến quân

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện