Đức loại bỏ F-35 sau khi chuyên gia Mỹ cảnh báo

Đức loại bỏ F-35 sau khi chuyên gia Mỹ cảnh báo

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện