• Cồn cát Cửa Đại: Cát từ đâu ra?

    Cồncát Cửa Đại: Cát từ đâu ra?  

    Nguyên nhân hình thành cồncát cho đến nay vẫn chỉ là phỏng đoán, cần có thời gian quan sát để từ đó có ứng xử cho phù hợp với tự nhiên.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện