• Tái khởi động đư

    Táikhởiđộngđư  

    Bộ GTVT cần trả lời rõ ràng tất cả các câu hỏi thời điểm này đã cần làm hay chưa, nguồn vốn 60 tỷ USD ở đâu, tính hiệu quả thế nào. 

  • Tái khởi động đư

    Táikhởiđộngđư  

    Vấn đề đang tranh luận gay gắt là vốn ở đâu, vay ở đâu, vay lúc nào. Như vậy Bộ GTVT cần phải làm rõ tính hiệu quả.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện