Một số bức ảnh về tình bạn chiến đấu Việt-Xô

Một số bức ảnh về tình bạn chiến đấu Việt-Xô


Sự Kiện