Tranh cãi số lính Nga thiệt mạng ở Syria

Tranh cãi số lính Nga thiệt mạng ở Syria


Sự Kiện