Quân đội Syria đã phong tỏa Al-Tanf của Mỹ?

Quân đội Syria đã phong tỏa Al-Tanf của Mỹ?


Sự Kiện