Syria im lặng khi Israel không kích lần 2

Syria im lặng khi Israel không kích lần 2

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện