Nga-siêu cường năng lượng: Xin lỗi vì làm Mỹ thất vọng

Nga-siêu cường năng lượng: Xin lỗi vì làm Mỹ thất vọng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện