Nga-Mỹ toan tính gì với Venezuela tại Liên Hợp Quốc?

Nga-Mỹ toan tính gì với Venezuela tại Liên Hợp Quốc?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện