Thành phố ngồi tuỳ tiện có thể bị phạt gần 14 triệu

Thành phố ngồi tuỳ tiện có thể bị phạt gần 14 triệu


Sự Kiện