Chồng treo vợ lên cây rồi đánh vì tội ngoại tình

Chồng treo vợ lên cây rồi đánh vì tội ngoại tình

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện