Syria từ chối liên đoàn Ả Rập: Ông Assad thấu hiểu

Syria từ chối liên đoàn Ả Rập: Ông Assad thấu hiểu


Sự Kiện