Đức nói đúng về chuyện Yemen, đâu là giá trị châu Âu?

Đức nói đúng về chuyện Yemen, đâu là giá trị châu Âu?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện