Bản đồ chiến sự Idlib: Phiến quân chiếm Al-Ghaab, Syria vây kín

Bản đồ chiến sự Idlib: Phiến quân chiếm Al-Ghaab, Syria vây kín


Sự Kiện