Nhờ ông Trump giúp vụ Skripal, bà May đã ngán ông Putin?

Nhờ ông Trump giúp vụ Skripal, bà May đã ngán ông Putin?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện