Đã đến lúc Erdogan phải bắt tay với Assad?

Đã đến lúc Erdogan phải bắt tay với Assad?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện