Nga lại đánh chặn thành công đợt tấn công mới tại Hmeymim

Nga lại đánh chặn thành công đợt tấn công mới tại Hmeymim

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện