Ông Trump tạm chưa trừng phạt, Thổ hoãn lắp đặt S-400

Ông Trump tạm chưa trừng phạt, Thổ hoãn lắp đặt S-400

<
Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện