Nga-Trung có đỡ nổi Venezuela khi Mỹ sắp ra đòn dầu mỏ?

Nga-Trung có đỡ nổi Venezuela khi Mỹ sắp ra đòn dầu mỏ?


Sự Kiện