Nga - Philippines có hợp đồng bán vũ khí mới

Nga - Philippines có hợp đồng bán vũ khí mới


Sự Kiện