Tăng thêm 1 triệu dân quân: Venezuela đáp trả nóng Mỹ

Tăng thêm 1 triệu dân quân: Venezuela đáp trả nóng Mỹ


Sự Kiện