Nga sẽ tập trận thường xuyên gần Syria: Nhắc nhở Mỹ?

Nga sẽ tập trận thường xuyên gần Syria: Nhắc nhở Mỹ?


Sự Kiện