Tiêm kích, trực thăng Mỹ bị phá hủy tại căn cứ Afghanistan

Tiêm kích, trực thăng Mỹ bị phá hủy tại căn cứ Afghanistan


Sự Kiện