Sư 4 thiết giáp rời As-Suwayda, Syria hủy diệt HTS giành Idlib?

Sư 4 thiết giáp rời As-Suwayda, Syria hủy diệt HTS giành Idlib?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện