Những kẻ khủng bố ra điều kiện rời khỏi Idlib?

Những kẻ khủng bố ra điều kiện rời khỏi Idlib?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện