Nga thay toàn bộ hệ thống phân biệt địch-ta

Nga thay toàn bộ hệ thống phân biệt địch-ta video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện